Wednesday, 06 Dec 2023
  • PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SMA MAZRA'ATUL ULUM SUDAH DIBUKA!! DAFTAR SEKARANG

PROFILE

Nama Sekolah                  : SMA MAZRA’ATUL ULUM PACIRAN

Nama Kepala Sekolah    : Hj. Dewi Makiyah, S.Pd (mulai tahun 2015)

Nama Yayasan                : Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Mazra’atul Ulum Paciran

Alamat Yayasan              : Jl. Masjid Baitul Ghafur No 127 Paciran

NSS                                      : 302050720026

NPSN                                   : 20506303

NDS                                     : 3005250604

Jenjang Akreditasi          : Terakreditasi “A”

Tahun Didirikan                : 1983

Tahun Beroperasi            : 1983

Jalan : Masjid Baitul Gahfur No. 127

Dusun : Jetak, Paciran

Kecamatan : Paciran

Kabupaten : Lamongan

Provinsi : Jawa Timur

Code Pos : 62264

Telepon/HP/Fax : (0322) 661760

Email : info@smamazraatululum.sch.id

KELUAR

Copyright Themes © 2022